Artikkel-workshop i vakre Molde 19.-20.april 2016

IMG_3593

På bildet, bak fra venstre: Marte Fanneløb Giskeødegård – Møreforsking, Oddmund Oterhals – Møreforsking, Bernt Rønningsbakk – BI Stavanger, Frode Ramstad Johansen – Høgskolen i Østfold. Foran fra venstre: Jon Gunnar Nesse – Høgskulen i Sogn og Fjordane, Bjørn Guvåg – Møreforsking, Kjersti Vikse Meland – Polytec, Synnøve Rubach – Østfoldforskning.

Møreforsking Molde var den 19. og 20. april vertskap for prosjektgruppesamling i VRI RECIN.  Forskerne var samlet for å diskutere artikkelutkast relatert til de ulike forskningstemaene i prosjektet. Prosjektet er inne i sitt siste år, og de innsamlede data gir oppslag til mange interessante problemstillinger. Hvordan de bedriftsnettverkene som vokser frem «av seg selv» og klyngeprosjektene i regionene (finansiert via programmet Norwegian Innovation Clusters) bidrar til bedriftsutvikling og innovasjon er noe av det prosjektet ser på.

En hyggelig middag på Restaurant Fjordstua med fantastisk utsikt til fjell og fjord ble det også tid til.

Etter å ha opplevd både sol, snø og regn var det en fornøyd gruppe som dro hver til sitt for å jobbe videre mot de neste milepælene i prosjektet.

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

To-dagers møte i Østfold-gruppen – med gode diskusjoner og god mat for hoder som må tenke godt!

I denne uke dannet Hvaler Gjestgiveri rammen for et to-dagers møte der forskerne Gunnar Andersson (HiØ), Frode Johansen (HiØ), Synnøve Rubach (ØF) og Irmelin Gram-Hanssen (ØF)  diskuterte utviklingen og de foreløpige resultatene fra intervjuene til arbeidspakkene 1-4.

Intervjuene har bl.a. fokusert på hva bedrifter får ut av å bli med i innovasjonsnettverk og hvordan slike nettverk kan organiseres så de støtter opp om innovativ utvikling i bedriftene. Intervjuene har gitt data på internasjonalt, regionalt og bedriftsnivå og inneholder flere sentrale temaer:

 • Samspillet mellom bedriftene og nettverksledelsen
 • Nettverk som inngangsport til virkemiddelapparatet
 • Dynamikken mellom samarbeid og konkurranse bedriftene imellom
 • Nettverk som internasjonaliseringsverktøy

Utover gode diskusjoner ble det også tid til lokale og smakfulle måltider og litt frisk luft i de vakre omgivelsene til Hvaler Gjestgiveri.

Østfoldgruppen ser frem til å dele dataene med resten av prosjektet og utvikle analysene på nyåret!

Rubach, Gram-Hanssen, Johansen og Andersson

Møte på Hvaler Gjestgiveri

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Tredje workshop i VRI RECIN gjennomført 11.-12.06. på BI i Nydalen

På workshopen møttes arbeidspakkelederne Oddmund Oterhals, Marte Fanneløb Giskeødegård, Jon Gunnar Nesse, Bernt Rønningsbakk og Synnøve Rubach for å jobbe seg igjennom intervjuguidene som var blitt laget til hver arbeidspakke.

Resultatet ble en felles intervjuguide med sjekklister som nå skal benyttes til å intervjue bedrifter, virkemiddelapparatet, nettverksledere og regionale aktører i Møre & Romsdal, Sogn & Fjordane, Rogaland og Østfold. Tommelen opp for at samtalene vil bidra med interessante og nye data – som igjen kan føre til gode kunnskapsbidrag om innovasjon i nettverk.

IMG_1760

En hyggelig middag på Nydalen Bryggeri & Spiseri ble det også tid til.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Andre workshop i arbeidspakke 1

Mandag 2. mars arrangeres den andre workshopen i arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet VRI RECIN. 12 forskere fra Møre & Romsdal, Sogn & Fjordane, Rogaland og Østfold vil igjen møtes på Gardermoen for å gå gjennom status i arbeidet.

Arbeidspakke 1 tar for seg likheter, særegenheter og sammenhenger mellom bedriftsnettverk. I tillegg vil metodisk opplegg for arbeidspakkene 2-4 bli presentert og diskutert.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Første workshop

Mandag 8. desember var det første workshop i arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet RECIN. Arbeidspakke 1 tar for seg likheter, særegenheter og
sammenhenger mellom bedriftsnettverk.

10 forskere fra Møre & Romsdal, Sogn & Fjordane, Rogaland og Østfold møttes på Gardermoen for å gå gjennom status i arbeidet med å kartlegge de ulike bedriftsnettverkene og klyngene som prosjektet fokuserer på.

Disse bedriftsnettverkene og klyngene er:

 • Den maritime klyngen i Møre & Romsdal
 • Den maritime klyngen i Rogaland, klyngen relatert til klyngeprosjektet NCE Culinology og et nettverk for velferdsteknologi
 • Klyngen relatert til klyngeprosjektet NCE Smart Energy Markets i Østfold

Innledende undersøkelser ble presentert, diskutert og bearbeidet.

Neste workshop i prosjektet er satt til 2.mars 2015.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

RECIN ble presentert på VRI storsamling

VRI forskningsprosjektet «Regional Challenges and possibilities – Innovation and value creation in business networks (RECIN)» ble presentert på VRI-programmets storsamling i Bergen 26.-27.november, hvor prosjektleder Synnøve Rubach fra Østfoldforskning deltok i en paneldebatt rundt forskningstemaene i VRI.

sr

Det er fire hovedtema i prosjektet: 

 • Hva er likheter, særegenheter og sammenhenger mellom bedriftsnettverk?
 • Hvordan påvirker globale og internasjonale kontakter innovasjon i bedriftene?
 • Har regionale forutsetninger betydning for nettverkene?
 • Hvordan påvirker deltakelse i nettverk den enkelte bedrift?

For mer informasjon, les vårt faktaark om hovedtemaene.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøer i Møre og Romsdal, Rogaland, Sogn og Fjordane og Østfold. Fylkeskommunene i disse fylkene bidrar med finansiering. I tillegg bidrar forskningsmiljøene med egeninnsats. Østfoldforskning leder prosjektet og det gjennomføres i samarbeid med Møreforsking, Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane, BI Rogaland, Polytec, Høgskolen i Østfold og BI Handelshøyskolen i Oslo. Internasjonale samarbeidspartnere er CIM Cambridge University og Aalborg Universitet. Prosjektet varer i 2,5 år (2014-2016) og har et totalbudsjett på ca. 8,4 millioner kroner.

Resultater
Resultater fra prosjektet vil være relevante for å forstå og svare på hvordan samhandling med ulike typer nettverk bidrar til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping for bedriftene. Det er også et mål å øke kunnskapen om hvordan offentlig finansierte nettverksprogrammer kan stimulere og legge til rette for nettverksbasert innovasjon. Prosjektet forventes også å danne en plattform for å utvikle sterkere nasjonale forskningsmiljøer på tvers av institusjonsgrensene.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar